Wat zijn de kosten?

Het tarief voor deelname aan het onderwijs is afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal kinderen dat uit hetzelfde gezin aan het onderwijs deelneemt. Daarnaast maken we onderscheid tussen het tarief voor leden en niet-leden.

Leden
1e kind ouder dan 7 jaar (peildatum 1 sept. 2015) € 350,-
1e kind tot 7 jaar € 275,-
2e kind ouder dan 7 jaar € 315,-
2e kind tot 7 jaar € 245,-
volgend kind ouder dan 7 jaar € 240,-
volgend kind tot 7 jaar € 165,-

Niet-leden € 910,-

Leerlingen die vóór februari hun bar- of batmitswa doen, betalen de helft van het voor dat jaar geldende tarief.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief beveiligingskosten en inclusief het TT-weekend. De tarieven zijn dit jaar beperkt verhoogd na enige jaren onveranderd te zijn gebleven. De verhoging volgt de ook stijgende kosten. Desondanks laat de TT-begroting een fors verlies zien dat uit de algemene contributie van de LJG wordt gedekt.