Wat leert mijn kind?

Sommige ouders zeggen: “Als mijn kind maar de basistermen leert, ben ik tevreden”. Anderen verwachten dat hun kind ook Talmoed studeert. De verwachtingen lopen zeer uiteen. De doelstellingen van ons onderwijs zijn de volgende:

1. Ten eerste willen wij de Joodse identiteit verstevigen, waarbij de Joodse les een aanvulling behoort te zijn op het Joods leven thuis en in sjoel.

2. Elke leerling moet op het niveau worden gebracht van wat een Bat of Bar Mitswa behoort te kennen: kennis van het Joodse leven, de sjoeldiensten goed kunnen volgen en de betekenis weten van de onderdelen.

3. Wanneer niet-joden – bijvoorbeeld kinderen op school, buren, vrienden, medestudenten – vragen: ‘Wat houdt dat Jood-zijn in’, moet een kind daar t.z.t. de essentie van kunnen vertellen. Dat wil zeggen: het moet dan over zoveel kennis beschikken dat het een duidelijk antwoord kan geven. Wij willen een zodanige basis leggen dat het kind later een Joods leven kan opbouwen in eigen huis. Daarbij is van belang dat een Joodse leefwijze als vanzelfsprekend moet worden beleefd.

4. Israël neemt in het Joodse leven een zeer centrale plaats in. Wij voelen ons met Israël verbonden. Kennis van en liefde voor het land vormen een vanzelfsprekend onderdeel van het Joodse leven en dus ook van de Talmoed Tora van de LJG.

5. Wij willen een sfeer scheppen, waarin kinderen met plezier, samen met andere Joodse kinderen, leren spelen, zingen, hun Joods zijn beleven en onderwijs genieten.