Nieuwe ouders

Onderwijs aan jongens en meisjes tot aan de leeftijd van Bar Mitswa (13 jaar) of Bat Mitswa (12 jaar) en ook daarna, is een belangrijke taak. Onze lessen zijn reeds toegankelijk voor Joodse kinderen vanaf 4 jaar. Na de Bat of Bar Mitswa-opleiding willen veel kinderen niet stoppen met het onderwijs. Vanzelfsprekend kunnen ze het lesjaar afmaken en verder is er voor die jongeren de jeugdbeweging Jong-LJG. Het onderwijs is toegankelijk voor zowel kinderen van LJG-leden als voor kinderen van niet-leden. De laatste groep betaalt wel een hoger lesgeld.

Wanneer? De lessen worden gegeven op zondagochtend van 10.00 tot 12.30 uur. Wat de vakanties betreft houden wij ons aan de Joodse feestdagen en aan de vakanties van de basisscholen in Midden en Noord Nederland (Amsterdam). De lesdagen en speciale data, zoals het TT-weekend, kunt u opvragen bij ons doortje@talmoedtora.nl.

Kosten? Het tarief voor deelname aan het onderwijs is afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal kinderen dat uit hetzelfde gezin aan het onderwijs deelneemt. Daarnaast maken we onderscheid tussen het tarief voor leden en niet-leden.

Leden
1e kind ouder dan 7 jaar (peildatum 1 sept. 2015) € 350,-
1e kind tot 7 jaar    € 275,-
2e kind ouder dan 7 jaar   € 315,-
2e kind tot 7 jaar    € 245,-
volgend kind ouder dan 7 jaar   € 240,-
volgend kind tot 7 jaar    € 165,-

Niet-leden: € 910,-

Leerlingen die vóór februari hun Bar- of Bat Mitswa doen, betalen de helft van het voor dat jaar geldende tarief.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief beveiligingskosten en inclusief het TT-weekend. De tarieven zijn dit jaar beperkt verhoogd na enige jaren onveranderd te zijn gebleven. De verhoging volgt de ook stijgende kosten. Desondanks laat de TT-begroting een fors verlies zien dat uit de algemene contributie van de LJG wordt gedekt.

Meer informatie? Het bovenstaande bevat slechts basisinformatie. Wilt u meer weten en/of uw kind opgeven voor Talmoed Tora dan kan dat via het Rabbinaat van de LJG Amsterdam:  e-mail of via telefoon: 020-5400136.